Hizmetlerimiz

Gümrük Müşavirliği

Herhangi bir gümrük idaresi sorumluluğu altında olmak kaydıyla, gerçek ya da tüzel kişiler adına yurtdışından gelen ya da yurtdışına gönderilecek olan eşyanın gümrük hattını geçebilmesi için gerekli tüm işlemler gümrük müşavirlerinin yetkisindedir ve şirketimizce yapılmaktadır. İşlem türü ne olursa olsun herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm gümrük müdürlüklerinde her türlü hizmet tarafımızca verilmektedir.İTHALAT İŞLEMLERİ
 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması
 • Ordinonun alınması
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat yapılması
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması
 • Eksliklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
İHRACAT İŞLEMLERİ
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi
DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ
 • Transit işlemleri
 • Posta Gümrük işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • Geri Gelen Eşya işlemleri
DESTEK HİZMETLERİ

Firmamızın ithal-ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük idareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmetlerini de vermekteyiz

 • Bakım onarım belgesi alınması
 • İthal Lisansı alınması
 • Kontrol Belgesi alınması
 • Gözetim Belgesi alınması
 • TSE, Kimyahane raporları alınması
 • Marka ve isim tescil işlemleri
 • Fiktif, genel antrepo, özel anrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
 • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
 • PTT Onay Belgesi işlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
 • Dış Ticaret Rejimleri
 • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
 • 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
 • Serbest bölge Danışmanlığı
DIŞ TİCARET BANKACILIK İŞLEMLERİ
 • Proforma faturanın temin edilmesinin ardından, akreditifin açılması ile ilgili tüm işlemelerin yürütülmesi, açılan akreditifle iligili dosya oluşturulması ve istendiğinde firmaya verilmesi
 • Vadesi dolan akreditiflerin süre takipleri ve süresi sonunda akreditiflerin kapatma işlemlerinin yapılması, kapatılan akreditiflerin dosyasının firmaya teslimi
 • Banka aracılığı ile yatırılması gereken tüm vergi ve fonların adınıza yatırılması ve bunların belgelerinin ilgili birimlere iletilmesi
 • Banka tarafınan istenecek her türlü bilgi ve belgenin adınıza temin ve tesliminin sağlanması