Belgeler

İlk kayıt için gerekli belgeler
Hizmet sözleşmesi
Vekalet örneği
Firma tescil dosyası
  • Vekaletname
  • İmza Sirküleri
  • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
  • Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı
Vekaletname örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Tüm belgeler iki nüsha halinde düzenlenecektir.